Bejegyzés

vámkódex, vámkezelés, vámügynökség

NAV: a vámeljárások többsége elektronikus

Magyarországon a behozatali vámeljárások 98 százalékát elektronikusan folytatják le, a kiviteli vámeljárásoknál 99 százalék ez az arány – mondta Suller György Attila, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Suller György Attila, akit azzal kapcsolatban kérdeztek, hogy vasárnap lépett hatályba az új európai uniós vámkódex, azt mondta: a korábbit, amely 2004 óta volt érvényben, kevesebb tagországra, kifejezetten papíralapú vámkezelésre találták ki.

Kifejtette, hogy az új kódex fő célja az elektronikus vámkörnyezet fejlesztése: elektronikusan kell megtenni a zárónyilatkozatokat, és az ügyfeleknek a kapcsolódó eljárásokban is elektronikus úton kell benyújtaniuk kérelmeiket.

Mint mondta, arra kell törekedni, hogy minél többen vámkezeltessék áruikat Magyarországon, hiszen a vámbevétel 25 százaléka a nemzeti költségvetés bevételeit gyarapítja, 75 százaléka kerül az európai uniós költségvetésbe. A gyorsasággal és minél több elektronikus szolgáltatással lehet versenyelőnyt elérni – hangsúlyozta. Suller György Attila ismertetése szerint Magyarországon a vámeljárásoknál csak például az engedélyek benyújtása maradt meg papíralapon.

Közölte: lehetőség van egy új szolgáltatásra, az úgynevezett központi vámkezelésre, amellyel az ügyfél kérheti Budapesten az áru vámkezelését úgy, hogy az áru vizsgálatát akár egy másik tagországban végzik el. Példaként említette, hogy ha a Távol-Keletről egy nagy kikötőbe érkezik egy konténernyi ruha, az áruvizsgálatot ott tartják meg, de a vámkezelést Magyarországon végzik, így a vámbevétel 25 százaléka az országban marad. Hozzátette: ehhez megvan a megfelelő képzettségű szakembergárdája a NAV-nak.

Jelezte: a változások a gazdálkodókra vonatkoznak, a magánszemélyekre nem.

(MTI)

 

NAV

Felére csökkenhet a bírság, ha együttműködik a hatósággal – itt az uniós vámkódex

Hatályba lépett az uniós vámkódex (uvk), amely felváltja az Európai Unió (EU) gazdasági alapját jelentő vámunió eddigi szabályozását.

Az uvk létrehozása főként az adminisztráció csökkentését, az elektronikus vámkörnyezet továbbfejlesztését, ezekkel együtt pedig az uniós vámhatóságok hatékonyabb feladatellátását szolgálja.

Az uvk szerint a vámhatóság és a gazdálkodók közötti kommunikáció elsődlegesen elektronikusan történik.
Magyarországon a kiviteli vámeljárások jelenleg is több mint 99, a behozatali eljárások több mint 98 százalékban elektronikusak – tették hozzá, megjegyezve: az olyan ügytípusoknál, ahol az elektronikus kapcsolattartás nem működik, 2020 végéig kell megoldani a teljes elektronizálást, amelynek fejlesztései már megkezdődtek.

A legnagyobb újítás, hogy a kódex a korábbihoz képest nagyobb kedvezményt biztosít a jogsértést önként felfedő és a jogszerű állapot helyreállításában együttműködő gazdálkodók számára.
Az első kötelezettségszegésnél figyelmeztetés alkalmazható, valamint az ellenőrzés megkezdése előtt önellenőrzést végző gazdálkodó mentesül a bírságtól. A hatósággal együttműködők bírsága akár 50 százalékkal csökkenthető.

Új elemként jelenik meg a központi vámkezelés – írták -, amellyel a társaságok a letelepedési helyük szerinti vámhatóságnál kérhetik a vámkezelést úgy, hogy az ellenőrzéseket ugyanazon vámhatóság másik szerve, vagy egy másik tagállam vámhatósága végzi.
Ezzel munkamegosztás alakul ki a tagállamok vámhatóságai között.

Az unió 28 tagországa vámhatóságainak feladata a terrorizmus elleni küzdelem is, valamennyi EU-állampolgár biztonságának és egészségének védelme a hamis termékek, a fegyverek, a kábítószerek illegális behozatalának megakadályozásával – emelték ki.

szerző:MTI  via hvg.hu 2016. május 01. 14:32

A kkv-kat is érinti az új vámtörvény

A május 1-jével életbe lépő új Uniós Vámkódex jelentős változásokat hoz a hatálya alá eső kis- középvállalkozások számára is. Amennyiben az érintett cégek nem készülnek fel az új vámjogszabályi környezetben való működésre, fennakadás keletkezhet az értékesítési láncaikban.

Akár egyetlen nagy értékű gyártóberendezés importálásánál is érdemes áttanulmányozni a május 1-jével életbe lépő új uniós vámszabályokat, a rendszeresen importáló, exportáló, az Európai Unió határait átlépve a gazdálkodóknak pedig teljes tevékenységüket érdemes áttekinteniük.

Jelentősen megváltozik ugyanis a vámjogszabályi környezet, változik a vámeljárások köre és az azokhoz kapcsolódó biztosíték rendszer, és a vámkiszabás alapjául szolgáló vámérték meghatározása is. Módosul az exportőr fogalma és nagyobb hangsúlyt kap az Európai Unióban történő letelepedés követelménye. Más feltételei lesznek továbbá egy-egy vámhatósági engedély megszerzésének, fenntartásának. (Az Uniós rendeletet itt találja.)

– Az új uniós vámszabályozás célja, hogy megfeleljen az elmúlt két évtizedben a nemzetközi kereskedelemben tapasztalt változások támasztotta követelményeknek valamint, hogy összehangolja a tagállamok vámhatóságainak fellépését Európa-szerte. Az Uniós Vámkódex feladata, hogy növelje a gazdálkodók versenyképességét, kihasználva a digitális technológiában rejlő lehetőségeket – mondta Vargha Zoltán, az EY Adó Üzletág vámszakértője, aki előző funkciójában részt vett az Európai Bizottság munkájában is.

eu zászló

Kép:EU

– A kkv-k számára is a változások összetettsége és a felkészülési idő rövidsége jelentik a legnagyobb kihívást. A jogszabályok által meghatározott átmeneti időszakban a cégek folytathatják ugyan tevékenységüket jelenlegi engedélyeikkel, de már az új jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe kell venniük. A 2016. május 1. után elindított vámfolyamatokra pedig teljes mértékben az új szabályok alkalmazandók – tette hozzá.

Ha az érintett cégek nem felelnek meg az új vámjogszabályoknak, akkor a vámhatóság nem fogja elvégezni a kért vámkezelést, és ezért az adott cég az áruit nem fogja tudni felhasználni tevékenységének ellátásához. Továbbá, ha a vámhatóság szabálytalanságot állapít meg, akkor jelentős összegű bírságot is kiszabhat.

Egyszerűsített eljárások AEO státusszal

A változások nemcsak az export- és importtevékenységgel rendelkező nagyvállalatokat, de a jelenleg jelentős vámtevékenységet folytató, vagy azt tervező kis- és középvállalkozásokat is érintik – emelte ki Fülöp Attila az EY Adó Üzletág vámszakértője. Ezért a kkv-nak is érdemes élni az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusz lehetőségével, melynek köszönhetően számos vámjogi és egyéb kedvezményben részesülhetnek – hívja fel a figyelmet a szakértő.

Az AEO státusszal rendelkező gazdálkodók a vámhatóság által megbízhatónak minősített gazdálkodók, akik a hatóság értékelése szerint átlátható, biztonságos és megfelelően dokumentált folyamatokkal rendelkeznek a vámmal, logisztikával, humánerőforrással, pénzüggyel, biztonsággal, információs technológiával, anyagkezeléssel, gyártással és értékesítéssel kapcsolatos gazdasági műveleteikre nézve. Az engedélyezett gazdálkodó státusz szerepe felértékelődik, mivel számos vámjogi egyszerűsítés jogszabályi előfeltétele lesz. Megszerzésének folyamata, illetve feltételrendszere az új szabályok szerint szigorodik, ugyanakkor az AEO státusz hiánya a jövőben akár versenyhátrányt is jelenthet a gazdálkodók számára.

A digitalizált eljárás IT fejlesztéseket igényelhet a vállalkozóktól

Az új vámjogi szabályozás egyik legfőbb célja, hogy minden vámhatóság és a gazdálkodók közötti kommunikáció elektronikusan történjen a jövőben. Az új IT rendszereket folyamatosan vezetik be 2020-ig, az uniós szinten előre meghatározott ütemezés szerint. Cél, hogy a határidőt követően minden ügyféli kérelmet, okmányt elektronikusan nyújtsanak be a vámhatósághoz, és a hatóság is elektronikusan közölje döntéseit. Ez a gazdálkodók részéről is költséges és időigényes IT fejlesztéseket igényelhet, érdemes tehát előre megismerni a várható változásokat és határidőket.

Amit tudni kell a külföldről postán rendelt árukról

A Magyar Posta az alábbi tájékoztatóval segíti a külföldről árút rendelőket, melyben jelzi, hogy ha egy másik EU tagállamból rendelünk csomagot, akkor az vámszempontból belföldi forgalomnak tekintendő, tehát vámot és adót nem kell utána fizetni, de az EU-n kívüli csomagok értéktől függően vám- és adókötelesek.

Ha egy másik EU tagállamból rendelünk csomagot, akkor az vámszempontból belföldi forgalomnak tekintendő, tehát vámot és adót nem kell utána fizetni. Vám- és adómentes az EU-n kívüli csomag, ha annak értéke:
magánszemély-magánszemély viszonylatban történő küldés esetén a 45 eurót,
cég-magánszemély relációban a 22 eurót nem haladja meg.

Ha a fenti feltételek nem teljesülnek a vám és/vagy adófizetési kötelezettség az alábbiak szerint alakul:

Magánszemély-magánszemély viszonylat

  • 0-45 euró között vám- és adómentes
  • 45,1 -150 euró között vámmentes, de 27 % ÁFA terheli a küldeményt
  • 150,1-700 euró között 2,5% vám + 27% ÁFA
  • 700 euró és e felett kereskedelmi vámtarifa szerinti vámtétel + 27% ÁFA

Cég-magánszemély reláció

  • 0-22 euró között vám- és adómentes
  • 22,1 -150 euró között vámmentes, de 27 % ÁFA terheli a küldeményt
  • 150,1- euró feletti kereskedelmi vámtarifa szerinti vámtétel + 27% ÁFA

Amennyiben a csomagot vámkezeltetni szükséges, azt a Magyar Posta végzi a címzett nevében. Emiatt célszerű a csomagon feltüntetni az alábbi adatokat:

A vámkezeléshez igazolni kell a küldemény értékét. Amennyiben a Magyar Posta nem talál a küldemény burkolatához erősített, annak értékét – a NAV számára hitelesen igazoló dokumentumot, úgy felveszi a kapcsolatot a küldemény címzettjével. A minél gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt, hogy a címzett a küldő fél részére adja meg telefonos, vagy email-es elérhetőségét (így a vámkezelésnél közreműködő Magyar Posta gyorsabban fel tudja venni a kapcsolatot a címzettel).

A vámkezeléshez elengedhetetlenül szükségesek az alábbi dokumentumok:

Számla árumegnevezéssel

Banki átutalásról igazolás, kivonat (internetes fizetés esetén, ún. rendelt áruk esetében)
Ajándék esetén írásos értéknyilatkozat (nem formanyomtatvány, a feladó által írt és aláírt nyilatkozat)
egyedi engedélyek, igazolások: pl. gyógyszer behozatala esetén orvosi igazolás

A szükséges iratokról részletesebb, és a speciális esetekre is kitérő összefoglalás a www.posta.hu linken érhető el.

Ha ezek az információk rendelkezésre állnak, a vámkezelést a Magyar Posta kezdeményezni tudja, így a kézbesítés is rövid időn belül megtörténhet. Amennyiben a vámkezelés szempontjából további adatok, engedélyek, igazolások, stb. megléte szükséges, azokat a Magyar Posta bekéri a címzettől, tehát ilyenkor a vámkezelés is hosszabb időt vesz igénybe.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Posta önállóan nem bontja ki a csomagokat, azt az áruvizsgálat során kizárólag a NAV pénzügyőrei végzik kockázatelemzés és/vagy röntgenvizsgálat, vámérték vizsgálat, stb. alapján. Megszaporodtak azok az esetek, amikor a csomagokon a valós árnál sokkal alacsonyabb értéket tüntetnek fel, illetve a csomagokban nem az az áru található, amit tartalomként feltüntettek. Az elmúlt időszakban a NAV a helyi kockázatelemzés alapján 6565 db vámérték vizsgálatot, valamint napi körülbelül 100 db röntgen vizsgálatot végzett, melyek közül 40-50 db eredményes felderítéssel végződött.

A NAV kiemelten kezeli az engedély nélküli termékek (gyógyszerek, védett növények, állatok, illetve az ezekből készült termékek, műkincsek) kereskedelmének, valamint a hamis termékek (pl. autódiagnosztikai szoftverek), a dohánygyártmányok illegális forgalmának és a kábítószer-kereskedelem megakadályozását. Emiatt egyre több csomagot vizsgálnak meg a pénzügyőrök röntgennel.

A hazai műkincsek védelme érdekében a NAV megakadályozza minden olyan küldemény külföldre küldését, amely Magyarországon védettnek tekinthető, illetve 50 évnél régebbi műtárgynak minősül és azt a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélye nélkül kísérelnek meg postán továbbítani.

Az illegális dohánykereskedelem megakadályozása érdekében a kockázatosnak minősített csomagok közül mind az import, mind az export célúakat ellenőrzik a NAV pénzügyőrei. Amennyiben bármilyen csomaggal összefüggésben gyanú merül fel bűncselekmény elkövetésre, a küldeményt lefoglalják és feljelentést tesznek.

A teljes anyag példákkal együtt elérhetők: www.posta.hu portálon.

Forrás: OrientPress Hírügynökség  2013. november 26.