Bejegyzés

Adóhivatali felhívás nyilatkozattételről

Az adóalanynak a regisztrációs adóról szóló törvény új előírása szerint nyilatkoznia kell gépkocsija környezetkímélő kategóriába sorolásáról, illetve a csekély összegű (de minimis) támogatásról, amelyeket új nyomtatványokon tehet meg – közölte a NAV.

A NAV tájékoztatja ügyfeleit, hogy a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (2016. január 1-jétől) új, 22. §-sal egészült ki, amely értelmében a Melléklet I. rész 1. pontja alatti táblázat szerinti 8. adókategória az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12.24., 1.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.  A Melléklet I. rész 1. pontja alatti táblázat szerinti 8. adókategóriába tartozó környezetkímélő gépkocsi tekintetében (környezetvédelmi osztályba sorolása: 5E, 5P, 5N, 5Z) az EU bizottsági rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatban az adóalanynak nyilatkoznia szükséges.A környezetkímélő gépkocsik regisztrációs adó kiszabásához benyújtott kérelmekhez új melléklet kód került kialakításra, melyet minden esetben fel kell tüntetni a nyomtatványon és a KKK weben/Ügyfélkapun keresztül történő közvetlen beküldéskor.Ezen változások nyomán az ügyfélkapun keresztül benyújtható Regisztrációs Adó Adatlap (továbbiakban RAA) nyomtatvány újabb verziója (3.0) publikálásra kerül, mely a betétlap B blokkjában az egyéb okmányok engedélyek között tartalmazza az új melléklet kódot: 0735= csekély összegű (de minimis) támogatás nyilatkozat.

Az új nyomtatvány publikálásával egy időben a nyomtatvány korábbi (2.0) verziója már nem lesz beküldhető.

A kitöltési útmutató fontos információkat és utasításokat tartalmaz a nyomtatvány hibátlan kitöltéséhez.

Forrás: www.adozona.hu